A Zibaldone (’válogatott feljegyzések’) nyílt elérésű lektorált tudományos folyóirat, amely tematikai megkötöttség nélkül, az italianisztika bármely területéről közöl a minőségi követelményeknek megfelelő tanulmányokat. A folyóirat elsősorban a hazai doktori iskolák oktatói és hallgatói számára kíván gyors és igényes publikációs lehetőséget nyújtani, de nyitva áll minden magyarországi és külföldi kutató előtt is.

A lektorálás után elfogadott írásokat az internetről letölthető formában késedelem nélkül közzé tesszük, majd számonként archiváljuk. Elsősorban olasz nyelvű írásokat várunk, de — ha a tárgyalt téma indokolja — más világnyelven írt tanulmányokat is fogadunk. A szerzőktől a közlésre szánt — nyelvileg már lektorált — íráshoz egy 5–10 soros angol nyelvű tartalmi összefoglalót, valamint kulcsszavakat is kérünk.

A megjelent írások a szerkesztőség engedélye nélkül — az első megjelenés adatainak feltüntetésével — újra közölhetők.